תנאי שימוש באתר

 תנאי שימוש 
ברוכים הבאים לאתר Get Pro, בכתובת www.get-pro.co.il ("האתר"). האתר מנוהל על ידי חברת גרונדמן ושות' בע"מ ("החברה") ח.פ. 510899214. 
לפרטי החברה ואמצעי הקשר עימה לחץ כאן. 
הגלישה והשימוש באתר, בכל דרך שהיא, מעידים על הסכמתך לתנאי שימוש אלה. תנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה, על כן עליך לקרוא אותם בקפידה לפני השימוש באתר. 
אינך חייב להסכים לתנאי השימוש, אולם אם אינך מסכים להם עליך להימנע מכל שימוש שהוא באתר. 
תנאי השימוש כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

האתר
החברה עוסקת בשיווק מוצרי ספורט. המוצרים הממותגים שנמכרים על ידה הם מוצרים מקוריים הנרכשים מיבואנים מורשים. מותגים מקומיים נרכשים מספקים מקומיים מורשים.
האתר משמש בעיקרו כחלון ראווה וחנות מוצרי ספורט וירטואלית למוצרים אותם החברה משווקת. האתר מאפשר גם הרשמה למועדון הלקוחות של החברה. חברי מועדון הלקוחות של החברה נהנים מהטבות שונות ומעדכונים שוטפים על מוצרים ומבצעים. לפרטים נוספים אודות מועדון הלקוחות של החברה לחץ כאן
על רכישות באמצעות האתר חלים גם תנאי המכירה והשירות של החברה.
החברה רשאית לפי שיקול דעתה, לעדכן האתר, הכלים או התכנים שבו.
הבהרה: האתר אינו קשור לאתר הרשמי של under armour.

השימוש באתר
האתר מיועד לשימוש עצמי בלבד לצורך בחינת מוצרים, רכישתם המקוונת, או הצטרפות למועדון הלקוחות. כל שימוש אחר באתר אסור.
תמונות המוצרים או אמצעי המחשה אחרים (כגון: וידאו, שרטוטים וכיוצ"ב) באתר נועדו להמחשה בלבד. יתכנו הבדלי צבע או גוון בין האופן בו פרטים מוצגים באתר לבין המציאות עקב השפעות סוג המסמך, איכות קובץ המדיה, תוכנת הדפדפן וכו' באמצעותם נצפה האתר.
מסירת פרטים אישיים - הגלישה באתר אינה מצריכה רישום או מסירת פרטים אולם רכישת מוצרים או הצטרפות למועדון הלקוחות כרוכים במסירת פרטים אישיים. השימוש בפרטים אישיים הינו כמפורט במדינות הפרטיות

זמינות ואבטחת האתר
החברה נוקטת באמצעים על מנת להבטיח זמינות גבוהה של האתר. עם זאת עבודות יזומות שונות (כגון תחזוקה, בדיקות וכו'), או שיבושים (שיבושים בתקשורת, מתקפת סייבר וכויוצ"ב), עלולים לפגוע מעת לעת בזמינות האתר. החברה תנקוט אמצעים סבירים על מנת להתמודד עם שיבושים כאמור. 
החברה נוקטת באמצעים על מנת להבטיח הגנה מפני גורמים מפגעים ופריצות, אולם מובהר שאין אפשרות להבטיח הגנה מוחלטת מפני אלה. 
החברה שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעולת האתר בין בכלל ובין לתקופה מסוימת.  

אבטחת מידע בשימוש בכרטיס אשראי
ניתן לבצע תשלומים באתר באמצעות כרטיס אשראי של חברת ויזה כ.א.ל, לאומי כארד, או ישראכרד.
התשלומים עבור רכישות באתר או הצטרפות למועדון הלקוחות באמצעות ספק שירותי סליקה מוסמך מטעם חברות האשראי לתקן PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) - תקן אחיד לאבטחת מידע בעסקים שנקבע על ידי מועצה בינלאומית שהוקמה לטיפול בנושאי אבטחת מידע בשימוש בכרטיסי אשראי).
האתר עומד בתנאי תקן אבטחת המידע PCI DSS
פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים באתר ואינם מועברים באמצעותו.
למידע נוסף אודות התקן ר' באתר המועצה: https://www.pcisecuritystandards.org/
בכל מקרה של חשש לשימוש לרעה בכרטיס אשראי יש לפנות לחברת האשראי ולפעול בהתאם להנחיותיה. 

קניין רוחני
כל זכויות היוצרים וכל יתר זכויות הקניין הרוחני באתר (לרבות: בכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, קוד מחשב, תוכן טקסט, תמונה או כל תוכן אחר מכל מין וסוג שהוא הנכללים בו) הן קניינה הבלעדי של החברה (או של צד שלישי שהתיר לה לעשות שימוש בקניינו). אין להעתיק, לשכפל, לתרגם, להפיץ בכל אמצעי, להציג בפומבי, לעבד, לשנות, למכור, להשכיר או לעשות שימוש, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, את האתר ולרבות כל תוכן הנכלל בו, ללא קבלת אישור מהחברה מראש ובכתב.

סימני מסחר
כל סימני ושמות המסחר שבאתר הינם קניינה הבלעדי של החברה (או של צדדים שלישיים) ואין לעשות בהם כל שימוש מכל מין וסוג שהוא אלא אם נתקבלה מראש ובכתב הסכמת החברה לכך. 
אחריות מוגבלת לחברה
האתר והשירותים שבו מוצעים לשימוש כפי שהם ((AS IS. הגם שהחברה נוקטת מאמצים על מנת להבטיח את זמינות האתר, ותקינות התוכן והשירותים שבו, אין ביכולתה של החברה להתחייב  כי השימוש באתר יינתן כסדרו ללא הפרעות, תקלות או טעויות. 
למעט נקיטת אמצעים סבירים כאמור החברה אינה והיא לא תהיה אחראית (חוזית, נזיקית או בכל אופן אחר) לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, אי נוחות או אובדן (לרבות: נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, אובדן רווח עוגמת נפש וכיוצ"ב)  כתוצאה מהשימוש (לרבות חוסר היכולת לשימוש) באתר או בשירותים השונים המסופקים בו. 
היה ועל אף האמור תבוא קביעה לפיה החברה אחראית, תוגבל אחריות החברה לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד בסכום שלא יעלה על 250 ₪. 

בוררות
כל מחלוקת שתתגלה בין החברה לבין מי ממשתמשי האתר תידון בפני בורר מוסכם. לא הסכימו הצדדים על בורר בתוך 30 יום מיום שמי מהצדדים פנה לאחר בדרישה למינוי בורר, ימונה הבורר ע"י ראש לשכת עורכי הדין בישראל. הבורר יהיה שופט או עורך דין, בעל נסיון בתחום המסחר האלקטרוני. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין או לדיני הראיות אולם יהיה כבול לדין המהותי. הבורר יהיה חייב במתן החלטתו בתוך 45 ימים מיום הבאת הסכסוך בפניו.

קישורים מהאתר ולאתר
האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים חיצוניים לאתר. אתרים אלו אינם בשליטתה או בפיקוחה של החברה וכל תכליתם של הקישורים אליהם היא לאפשר תנועה נוחה ברשת האינטרנט. לחברה אין ולא תהיה כל אחריות על אתרים חיצוניים לאתר. היא אינה ערבה לנכונותם, לעדכניותם, לתקינותם, לאמינותם ולכך שאין בהם גורמים מפגעים (כגון וירוסים, סוסים טרויאנים וכיוצ"ב). החברה אינה מתחייבת כי הקישורים אכן יובילו לאתרים חיצוניים תקינים ופעילים. 
ניתן לקשר לעמוד הבית של האתר. החברה שומרת על זכותה לבטל הסכמתה ולדרוש הסרת קישורים כאמור. אין לבצע קישורים לעמודים פנימיים, קישורים עמוקים, מסגור או כל פעולה דומה אחרת ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב. 

עדכון תנאי השימוש 
החברה שומרת על זכותה לעדכן תנאים אלו מעת לעת בכפוף לפרסום הודעה מוקדמת באתר בת 30 יום, למעט אם התיקון הוא לטובת המשתמש או שהוא מתחייב מכוח הדין שאז יחול שהתיקון יחול מידית. 

 • חיפוש לפי מחיר

  עד 50
  50-100
  100-200
  200-300
  300-500
  מעל 500