תקנון

ברוכים הבאים לאתר Get Pro, בכתובת www.get-pro.co.il ("האתר"). האתר מנוהל על ידי חברת גרונדמן ושות' בע"מ ("החברה").

לפרטי החברה ואמצעי הקשר עימה לחץ כאן.

הגלישה והשימוש באתר, בכל דרך שהיא, מעידים על הסכמתך לתנאי שימוש אלה. תנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה, על כן עליך לקרוא אותם בקפידה לפני השימוש באתר.

אינך חייב להסכים לתנאי השימוש, אולם אם אינך מסכים להם עליך להימנע מכל שימוש שהוא באתר.

תנאי השימוש כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

האתר והחברה

החברה עוסקת בשיווק מוצרי ספורט.

האתר משמש בעיקרו כחלון ראווה וחנות מוצרי ספורט וירטואלית למוצרים אותם החברה משווקת.

על רכישות באמצעות האתר חלים תנאי המכירה והשירות של החברה המפורטים בהמשך.

החברה רשאית לפי שיקול דעתה, לעדכן האתר, הכלים או התכנים שבו, כולל תנאים אלה.

הבהרה: האתר מנוהל על ידי החברה, שהינה יבואנית רשמית מורשית של מותגים שונים, לרבות המותג Under Armour, אך האתר אינו קשור לאתר הרשמי של חברת Under Armour ו/או לאתר הרשמי של חברות אחרות הנמכרות באתר.

השימוש באתר

האתר מיועד לשימוש עצמי בלבד לצורך בחינת מוצרים המוצגים באתר, רכישתם המקוונת או, ככל שהדבר יתאפשר, הצטרפות למועדון הלקוחות. כל שימוש אחר באתר אסור.

תמונות המוצרים או אמצעי המחשה אחרים המוצגים באתר (כגון: וידאו, שרטוטים וכיוצ"ב) נועדו להמחשה בלבד. יתכנו הבדלי צבע או גוון בין האופן בו פרטים מוצגים באתר לבין המציאות עקב השפעות סוג המסמך, איכות קובץ המדיה, תוכנת הדפדפן והמכשיר באמצעותם נצפה האתר וכיו"ב.

הגלישה באתר אינה מצריכה רישום או מסירת פרטים אולם רכישת מוצרים או הצטרפות למועדון הלקוחות (ככל שיתאפשר) כרוכים במסירת פרטים אישיים. השימוש בפרטים אישיים הינו כמפורט במדיניות הפרטיות.

זמינות ואבטחת האתר

החברה נוקטת באמצעים על מנת להבטיח זמינות גבוהה של האתר. עם זאת עבודות יזומות שונות (כגון תחזוקה, בדיקות וכו'), או שיבושים (שיבושים בתקשורת, מתקפת סייבר וכיו"ב), עלולים לפגוע מעת לעת בזמינות האתר. החברה תנקוט אמצעים סבירים על מנת להתמודד עם שיבושים כאמור.

החברה נוקטת באמצעים על מנת להבטיח הגנה מפני גורמים מפגעים ופריצות, אולם מובהר שאין אפשרות להבטיח הגנה מוחלטת מפני אלה.

החברה שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעולת האתר בין בכלל ובין לתקופות מסוימות.

אבטחת מידע בשימוש בכרטיס אשראי

יתן לבצע תשלומים באתר באמצעות כרטיס אשראי של חברת ויזה כ.א.ל, מקס, או ישראכרט.

התשלומים עבור רכישות באתר או הצטרפות למועדון הלקוחות (ככל שיתאפשר) באמצעות ספק שירותי סליקה מוסמך מטעם חברות האשראי לתקן PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) - תקן אחיד לאבטחת מידע בעסקים שנקבע על ידי מועצה בינלאומית שהוקמה לטיפול בנושאי אבטחת מידע בשימוש בכרטיסי אשראי).

האתר עומד בתנאי תקן אבטחת המידע PCI DSS.

פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים באתר ואינם מועברים באמצעותו.

למידע נוסף אודות התקן ר' באתר המועצה: https://www.pcisecuritystandards.org/

בכל מקרה של חשש לשימוש לרעה בכרטיס אשראי יש לפנות לחברת האשראי ולפעול בהתאם להנחיותיה.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים וכל יתר זכויות הקניין הרוחני באתר (לרבות: בכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, קוד מחשב, תוכן טקסט, תמונה או כל תוכן אחר מכל מין וסוג שהוא הנכללים בו) הן קניינה הבלעדי של החברה או של צד שלישי שהתיר לה לעשות שימוש בקניינו. אין להעתיק, לשכפל, לתרגם, להפיץ בכל אמצעי, להציג בפומבי, לעבד, לשנות, למכור, להשכיר או לעשות שימוש, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, את האתר וכל תוכן הנכלל בו ללא קבלת אישור מהחברה מראש ובכתב.

סימני מסחר

כל סימני ושמות המסחר שבאתר הינם קניינה הבלעדי של החברה (או של צדדים שלישיים שהתירו לחברה לעשות בהם שימוש) ואין לעשות בהם כל שימוש מכל מין וסוג שהוא אלא אם נתקבלה מראש ובכתב הסכמת החברה לכך.

אחריות מוגבלת לחברה

האתר והשירותים שבו מוצעים לשימוש כפי שהם ((AS IS. הגם שהחברה נוקטת מאמצים ואמצעים סבירים על מנת להבטיח את זמינות האתר, ותקינות התוכן והשירותים שבו, אין ביכולתה של החברה להתחייב כי השימוש באתר יינתן כסדרו ללא הפרעות, תקלות או טעויות. החברה אינה והיא לא תהיה אחראית (חוזית, נזיקית או בכל אופן אחר) לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, אי נוחות או אובדן (לרבות: נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, אובדן רווח עוגמת נפש וכיוצ"ב) כתוצאה מהשימוש (לרבות חוסר היכולת לשימוש) באתר או בשירותים השונים המסופקים בו. היה ועל אף האמור לעיל (ומבלי לגרוע ממנו) תהיה קביעה משפטית לפיה החברה אחראית בדין, תוגבל אחריות החברה לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד בסכום שלא יעלה על 250 ₪.

קישורים מהאתר ולאתר

האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים חיצוניים לאתר. אתרים אלו אינם בשליטתה או בפיקוחה של החברה וכל תכליתם של הקישורים אליהם היא לאפשר תנועה נוחה ברשת האינטרנט. לחברה אין ולא תהיה כל אחריות על אתרים חיצוניים לאתר. היא אינה ערבה לנכונותם, לעדכניותם, לתקינותם, לאמינותם ולכך שאין בהם גורמים מפגעים (כגון וירוסים, סוסים טרויאנים וכיוצ"ב). החברה אינה מתחייבת כי הקישורים אכן יובילו לאתרים חיצוניים תקינים ופעילים.

ניתן לקשר לעמוד הבית של האתר. החברה שומרת על זכותה לבטל הסכמתה ולדרוש הסרת קישורים כאמור. אין לבצע קישורים לעמודים פנימיים, קישורים עמוקים, מסגור או כל פעולה דומה אחרת ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.


תנאי רכישה ושרות

רכישת מוצרים באתר החברה כפופה למדיניות הפרטיות ולתנאים אלה לעיל ולהלן.

מדינית הפרטיות ותנאים אלו מהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה, על כן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה בטרם תבחר לרכוש מוצרים באמצעות האתר.

רכישת מוצרים באתר כרוכה במסירת פרטים אישיים. השימוש שיעשה בפרטים אישיים כמו גם זכויותיך בעניין מפורטים במדיניות הפרטיות. מובהר כי אינך חייב למסור פרטים אישיים אולם ללא מסירת פרטים אישים לא תוכל לבצע רכישות באתר.

למדיניות הפרטיות לחץ כאן .

המוצרים המוצעים
 • כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הם חדשים באריזתם, אלא אם נאמר מפורשות אחרת.
 • כל המוצרים הממותגים המוצעים למכירה באתר הם מוצרים מקוריים המיובאים על ידי החברה, שהינה יבואן מורשה שלהם, או מוצרים הנרכשים מיבואנים מורשים.
 • על הלקוח האחריות לבדוק התאמת מוצר ואיכויותיו לצרכיו.
 • כל המבצעים הם עד גמר המלאי.
 • החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת להבטיח כי המוצרים המוצעים למכירה באתר יהיו זמינים במלאי, אך אינה יכולה להתחייב לזמינות מלאה של כל המוצרים בכל עת ואינה מתחייבת לכך. במקרה בו יתברר כי מוצר אותו הזמנת (וההזמנה בוצעה בפועל) אינו מצוי במלאי, תהיה זכאי להחזר כספי מלא בסכום שבו חויבת בגין המוצר/ים שאינו/אינם זמין/ים, וזאת כסעד בלעדי.
 • מחירים – כל המחירים כוללים מע"מ (אלא אם נאמר מפורשות אחרת). המחירים אינם כוללים דמי משלוח (אלא אם נאמר במפורש אחרת). עלות דמי המשלוח תעודכן, תוצג ותחויב במעמד ההזמנה.
רכישת מוצרים
 • רכישת מוצרים נעשית מהחברה בלבד והיא אינה התקשרות עם ספקים של החברה.
 • רכישת מוצרים רשאים לבצע אך ורק בגירים בעלי כרטיס אשראי בתוקף באמצעות כרטיס האשראי שבבעלותם.
 • העסקה לרכישת מוצר תכנס לתוקף רק לאחר אישור חברת האשראי.
 • חל איסור להזמין בשם אדם אחר.
 • חובה למסור פרטים מלאים ומדויקים.
 • חל איסור על מסירת פרטים כוזבים. הגשת פרטים כוזבים עלולה להוות עבירה פלילית על כל המשתמע מכך.
 • בעת ביצוע הזמנה יימסר לך מספר הזמנה – יש לשמור את מספר ההזמנה למעקב או למקרה של ביטול הזמנות. ללא מספר הזמנה יתכן ולא נוכל לבטל את הזמנתך או לא לבטלה באופן מהיר עקב חוסר יכולת או קשיים באיתור ההזמנה המקורית.
 • בעת ביצוע הזמנה הינך מצהיר ומאשר:
  • את הסכמתך לתנאי כתב זה.
  • כי הינך בגיר וכשיר לבצע עסקאות.
  • כי ברשותך אמצעי תשלום תקף וכי הינך רשאי להשתמש בו לצורך ביצוע עסקאות באתר כאמור בתנאים אלה.
  • כי מסרת פרטים מלאים ונכונים.
תשלום
 • תשלום עבור המוצרים ניתן לבצע אך ורק באמצעות כרטיס אשראי של חברת ויזה לאומי, ישראכרד או כ.א.ל.
 • ראה פירוט בנושא "אבטחת מידע בשימוש בכרטיס אשראי" בתנאי השימוש לעיל וכן במדיניות הפרטיות.
תנאי אספקה
 • המוצרים מסופקים באמצעות חברת שילוח.
 • מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח.
 • אנו עושים כל מאמץ על מנת שמוצרים שהוזמנו יועברו לחברת השילוח ויישלחו ללקוח בהקדם האפשרי (בכפוף לזמינותם במלאי), ובכל מקרה בתוך 14 ימי עבודה.
 • במקרה של איחור במסירת המוצר למשלוח של מעל לשלושה ימי עבודה וכל עוד המוצר לא נמסר למשלוח יהיה לקוח זכאי לבטל הקנייה מבלי לשאת בדמי ביטול/דמי משלוח. מובהר כי ביטול הרכישה לאחר מסירת המוצר/ים למשלוח יחויב בדמי משלוח וכן בדמי ביטול, ככל שנקבעו דמי ביטול בנסיבות המפורטות בתנאים אלה.
 • המוצרים יסופקו לכתובת אותה מסרת בעת ביצוע ההזמנה.
 • משלוחים יעשו לשטח מדינת ישראל בלבד.
 • מיד בסמוך לקבלת מוצר, עליך לוודא כי קבלת את המוצר המוזמן וכי המוצר תקין ושלם.
 • לרשימת רשת החנויות של החברה וכתובת החנויות לחץ כאן .
החזרים וביטול עסקאות על ידי הלקוח
 • ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981
 • ללקוח הזכות לבטל עסקאות וזאת עד 14 ימים מיום קבלת המוצר שנרכש, ובלבד שלא נעשה בהם שימוש.
 • הזכות לביטול אינה חלה במקרים הבאים:
  • טובין שיוצרו במיוחד בעבור הלקוח;
  • הטובין נפגמו או נעשה בהם שימוש.
 • ביטול עסקה יש לבצע על ידי מסירת הודעה בכתב לחברה בפקס, בטלפון או בדואר אלקטרוני המצויינים כאמצעי יצירת קשר עם החברה בתנאים אלה לעיל ותוך ציון מספר הזמנה.
 • ביטול (שלא מחמת פגם במוצר שסופק ללקוח) כרוך בתשלום דמי ביטול בסך של 5% משווי המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים.
 • באחריות לקוח המבטל עסקה להשיב אלינו את המוצר כשהוא תקין, אינו משומש ובאריזתו המקורית.
 • ניתן להשיב מוצר במשלוח חזרה למחסני החברה בלבד.
 • כנגד ביטול והשבת המוצר כשהוא תקין, אינו משומש, מבלי שהוסרו ממנו תוויות או מדבקות ובאריזתו המקורית, תוחזר ללקוח התמורה ששולמה על ידו בגין המוצר באמצעות זיכוי באמצעי התשלום שבאמצעותו בוצע החיוב, בניכוי דמי ביטול כאמור ובניכוי עלות המשלוח חזרה.
 • מובהר כי דמי משלוח (ככל ששולמו) לא יושבו ללקוח. ואולם, במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר או קבלת מוצר שונה מהמוצר שהוזמן (בסוג, צבע או במידה) יקבל הלקוח גם החזר של דמי המשלוח.
 • החזרים יבוצעו באותו כרטיס אשראי בו בוצעה הרכישה.
ביטול עסקאות על ידי החברה
 • החברה שומרת על זכותה לדחות או להגביל כל הזמנה באתר מכל סיבה שהיא. מבלי לגרוע מן האמור, החברה תהיה רשאית לבטל עסקאות בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • מוצר שהוזמן אזל מהמלאי.
  • מוצר מתגלה כבלתי תקין.
  • עמידה בדרישות כל דין (אם למשל יתפרסם חוק האוסר על מכירת מוצרים מסוימים או המתנה מכירת מוצרים מסוימים בתנאים שלא הותנו קודם לכן וכיוצ"ב).
  • קיים חשש כי הלקוח סיפק/מספק פרטים שאינם נכונים.
  • במקרה של טעות במחיר, החברה תהיה רשאית לפנות לצרכן לתשלום ההפרש ו/או ביטול העסקה.

הודעה לחברי מועדון הלקוחות של גט-פרו

לצערנו, בשלב זה, חברים במועדון הלקוחות לא יוכלו להמשיך לנצל ו/או לצבור נקודות בגין רכישות באמצעות אתר האינטרנט. להבדיל, מועדון הלקוחות של גט-פרו ממשיך להיות זמין עבורכם בכל חנויות החברה.

במידה ורכשתם את חברותכם במועדון במסגרת אתר האינטרנט ואינכם מעוניינים להמשיך את חברותכם, אנא פנו לשירות הלקוחות של האתר  ואנו נחזור ונזכה אתכם בגין עלות החברות ששולמה בפועל.

שרות לקוחות

לקבלת שרות לקוחות בכל נושא בקשר לאתר ולרכישות בו ניתן לפנות לחברה בכל אחד מאמצעי הקשר המפורטים בתנאים אלה לעיל.